FÖLJ OSS GÄRNA HÄR


Telefon: 08-648 69 23
E-post: info@webbevakning.se

Ett exempel på hur vi arbetar

Ett upplägg som kan passa dig?

För att konkretisera det vi kan erbjuda dig, ger vi ett exempel på hur vi kan arbeta med en kund. Hur ett upplägg ser ut för dig beror på din affärsplan, bransch, erbjudande och målgrupp. Vi arbetar med både B2B och B2C, i de mest varierande branscher.

Strategi och plan för arbetet

Allra först behöver vi naturligtvis lära känna kunden. Det gör vi vanligtvis genom en workshop som är starten på samarbetet. Där lägger vi grunden för strategin för online-arbetet och den praktiska planen. Allt för att konkretisera webbarbetet. Efter arbetet skapar vi dokumentation över vad vi kommit fram till. Vi läser självklart in oss på material och lär oss företaget, varumärket och tonen.

Se över dagsläget

Vi börjar gräva där vi står. Vad finns idag? Hur ser det ut? Vad kan förbättras, utvecklas, ses över? Vad saknas? Många kunder vill starta med en ny webb och där är vi gärna med och stöttar med rådgivning, strukturarbete, flytt av innehåll och nytt innehåll. Men vi börjar lika gärna med det som redan finns och förbättrar det. Utseendemässigt, innehållsmässigt och strukturellt.

Nytt - digitala och sociala kanaler

Vi säkerställer en genomarbetad närvaro i utvalda sociala kanaler, kontroll och optimering av befintliga konton. Vi sätter upp konton i valda digitala och sociala kanaler, och utvecklar dem. Vi sätter också upp gilla- och delafunktioner på webben kopplat till de egna sociala kanalerna.

Vi skapar designmallar och anpassar samtliga kanaler utseendemässig och ändamålsenligt med företagets riktlinjer. Vi sätter upp rutiner för nyhetsbrev och adressinsamling, skapar landningssidor och kampanjer.

Löpande aktiviteter – innehåll, uppdatering och publicering

Ett löpande uppdrag och avtal kan man fylla med många olika saker, allt efter behov och önskemål. Exempel på saker är att vi publicerar nyheter, artiklar eller blogginlägg, att vi skriver blogginlägg eller gör kundcase. Vi sköter kampanjer eller utskick, med förberedelser, uppsättning och distribution. Vi utför effektivt arbete med konvertering, att aktivera besökare på webben, och noggrant jobba med statistik, analys och rapportering av resultat.

Vår styrka ligger i content marketing, där vi sköter kommunikation, publicering, aktivt och reaktivt arbete åt våra kunder. I sin lägsta nivå som webbredaktör, men helst och bäst som webbpartner med ansvar och mandat, där vi kommer med idéer, tar ansvar för att vi når mål och genomför aktiviteter.

Vi uppdaterar webben och sköter aktiviteter i sociala kanaler som Facebook eller Twitter och helt eller delvis har kunddialog i kanalerna. Vi kan sköta aktiv omvärldsbevakning via licens i vårt systerbolags verktyg SocialSource. Vi är en trygg och engagerad resurs, rådgivare och stöd kring marknadsföring och digitala frågor.

Uppföljning & utvärdering

För att säkerställa att vi når dit vi vill och använder rätt metoder, mäter och utvärderar vi aktiviteten. Varje månad får du en rapport av oss där vi har analyserat statistik och kommer med förslag på förbättringar och ändringar.

Arbetsprocess

Vi ses en gång i månaden och kommer överrens om vad som ska göras den kommande månaden. Då går vi även igenom statistiken och pratar om vad som händer i ditt företag. Från oss får du förslag på aktiviteter och tankar runt din närvaro online. Vi är reaktiva och de som driver din närvaro, så att du kan luta dig lite tillbaka.

Däremellan har vi oftast kontakt via telefon och e-post. Vi tar kontakt med dem som kan ge oss den information som behövs. Självklart får du korrläsa allt det vi publicerar och skapar innan vi publicerar. Du ska känna att du har kontroll och kan lita på att vi gör vårt bästa varje dag.

Affärsnytta & Exempel

VAD GÖR VI FÖR AFFÄRSNYTTA

En aktiv närvaro online stöttar och maximerar
din försäljningsprocess, ökar synligheten, stärker varumärket och låter dig nå fler. Affärsnytta >


ETT EXEMPEL PÅ ETT UPPDRAG

Vi har en effektiv och pålitlig arbetsmodell som tar vara på de resurser du har samtidigt som vi utvecklar dina digitala kanaler. Exempel >

Vad vi gör

KONVERTERING PÅ WEBBEN

Konvertering ökar chanserna för affären. Vi arbetar för att optimera konverteringen i dina digitala kanaler!

 

MER!

PRODUKTION AV INNEHÅLL

Innehåll är webbens magiska valuta. Vi hjälper dig med en strategisk innehållsplan och skapar ditt digitala innehåll.

 

MER!

SOCIALA MEDIER & KOMMUNIKATION

Sociala medier har blivit vardag. Vi ger råd, tar fram strategier, driver dina kanaler och kan maximera din närvaro.

 

MER!

RÅDGIVNING & DIGITAL EXPERTIS

Söker du ett bollplank, en second opinion eller råd i webb- och digitalt relaterade frågor? Vi finns här för dig.

 

MER!

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies